1. Гаров Г. (2021) – Съставител на сборник с научни статии. „Надиграване или споделяне“, Университетско издателство „Неофит Рилски“ Благоевград, 2021. ISBN 978-954-00-0264-4
 2. Гаров Г. (2021) - Авторско участие. БНТ 2 излъчва новогодишна програма с участие на студентски фолклорен ансамбъл при ЮЗУ „Н. Рилски“ гр. Благоевград. (31.12.21г.). Хореограф
 3. Гаров Г. (2022 г.) Концерт по повод 35г.140 СУ“ИВАН БОГОРОВ“ др. София. Авторско участие с постановките: „Дойди на оро“, „Денинко, мари, попова” - муз. д-р. П. Кръстев, хореография – доц. Г. Гаров. 10.05.2022г. зала 1 на НДК, гр. София.
 4. Гаров Г. (2022 г.) Концерт-спектакъл “Завръщане в образа“. Муз. д-р. П. Кръстев, . Авторско участие с постановките : „Борювата“, „Гайда“. Участват студенти от първи, втори, трети и четвърти курс на катедра „ Хореография” 14.06.2022г. гр. Пловдив.
 5. Гаров Г. (2022 г.) Концерт-спектакъл “Eдновремски истории“. Режисьор доц. Г. Гаров. Участват студенти от първи, втори, трети и четвърти курс на катедра„ Хореография” 29.05.2022г. зала 1 на НДК гр. София.
 6. Цветков Н.(2022г.) Канал1 на БНТ излъчва „Иде нашенската музика”. .  Авторско участие  с фрагменти от постановките :  „Три прелюда в старинен стил“ и „Сватбите на Крали Марко“. Участват студенти от първи, втори, трети и четвърти курс на катедра„ Хореография” 21.05.2022г.
 7. Цветков Н. (2021 г.) Участие в Четиринадесети Национален студентски фестивал. Концерт-спектакъл на студентския фолклорен ансамбъл при ЮЗУ „Н. Рилски” Благоевград. Участват студенти от първи, втори, трети и четвърти курс на катедра„ Хореография”.
 8. Цветков Н.(2022 г.) Концерт-спектакъл “Едновремски истории“. Муз. д-р П. Кръстев, режисьор доц. Г. Гаров.  Авторско участие  с постановките : , „Три прелюда в старинен стил“ и „Сватбите на Крали Марко“. Участват студенти от първи, втори, трети и четвърти курс на катедра„ Хореография” 29.05.2022г. зала 1 на НДК гр. София.
 9. Цветков Н. (2021) Международен практически танцов семинар по български народни танци в Берлин, Германия.18-19.09.2021г. Участие като хореограф- лектор.
 10. Цветков Н. (2022 г.) Председател на жури. Фолклорен фестивал “Дановци танцуват”- гр.Пловдив.03.2022 г.
 11. Yaneva, Anelia. HOW CHARLES PERRAULT'S SLEEPING BEAUTY AND TCHAIKOVSKY - PETIPA'S BALLET BECAME A VAMPIRE SAGA. – Web of Science= Art Resding, 2022 Personalia= https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000759269100065
 12. 15 април – Варна – дипломна работа на Сияна Руменова – „Легендата Фреди Меркюри“
 13. 17 април – Шумен – дипломна работа на Маргарита Атанасова „Всеки може да е звезда“
 14. 11 май 2022 – Усет, Благоевград - Концерт на специалност „Съвременна хореография“ и дипломна работа на Анна Алачева – „Може би е сън?“н
 15. 19 май 2022 – Благоевград, зала „Усет“, Концерт по случай 24-ти май – „С лак за коса“, „Катерино моме“, „Тема с вариации“
 16. Йорданов С. (2021 г.) Участие в Четиринадесети Национален студентски фестивал. Концерт-спектакъл на студентския фолклорен ансамбъл при ЮЗУ „Н. Рилски” Благоевград. Участват студенти от първи, втори, трети и четвърти курс на катедра„ Хореография”.
 17. Йорданов С. (2022 г.) Канал 2 на БНТ излъчва концерт – спектакъл „Наздравица от песни”. – концерт-майстор и ръководител на оркестъра. Участват докторанти и студенти от първи, втори, трети и четвърти курс на катедра„ Хореография” 31.12.2021 г.
 18. Йорданов С. (2022 г.) Концерт-спектакъл “Едновремски истории“. Музика д-р П. Кръстев, режисьор доц. Г. Гаров. Участие като корепетитор. Участват студенти от първи, втори, трети и четвърти курс на катедра„ Хореография” 29.05.2022г. зала 1 на НДК гр. София.
 19. Йорданов С. (2022) Международен практически танцов семинар по български народни танци в Пройце Мюле, Германия.19-21.05.2022 г. Участие като преподавател по акордеон и корепетитор.
 20. Йорданов С. (2022) „Някои особености на музикалния съпровод в българския екзерсис” Електронно издание E-Journal VFU на ВСУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна, бр. 17, 2022 г
 21. Йорданова Д. (2021) ,,Балети за деца по приказки за животни'' - ,, Изкуство и контекст '' седма младежка научна конференция. Институт за изследване на изкуствата БАН 2021; 373 - 382 с.
 22. Йорданова Д. (2022) ,, Социално - битови приказки за децав балетните постановки '' - ,,Персоналия ''.Институт за изследване на изкуствата БАН 2022; 669 - 675 с.
 23. Хореограф на танцови номера взели участие в концерти на специалност Съвременна хореография към Югозападен университет ,, Неофит Рилски'' - град Благоевград.
 24. Участие, като гост - изпълнител в концерт на бакалаври и магистри завършили Национална Музикална Академия „ Панчо Владигеров '' - София, провел се на 16/03/2022 г. в Национален Музикален Театър ,, Стефан Македонски''.
 25. Ежеседмични участия в Телевизия Евроком, като хореограф и танцьор в „ Шоуто на Мавриков''.
 26. Моралиева П. (2021) „Роля на хорото за посвещаване и приобщаване на човека в общност“ в e–Journal VFU ВСУ „Черноризец Храбър“.
 27. Моралиева П. (2022) „Роли на традиционния български танц – хоро в съвременни форми на проявление (Хорото, което подтиква към създаване на нови институции и форуми)“ в e–Journal VFU ВСУ „Черноризец Храбър“.
 28. Моралиева П. (2022 г.) Концерт-спектакъл “Завръщане в образа“. Участие като балет-майстор. Участват студенти от първи, втори, трети и четвърти курс на катедра „Хореография” 14.06.2022г. гр. Пловдив.
 29. Моралиева П. (2022 г.) Концерт-спектакъл “Eдновремски истории“. Участие като балет-майстор. Участват студенти от първи, втори, трети и четвърти курс на катедра„ Хореография” 29.05.2022г. зала 1 на НДК гр. София.
 30. Моралиева П. (2021г.) Авторско участие. БНТ 2 излъчва новогодишна програма с участие на студентски фолклорен ансамбъл при ЮЗУ „Н. Рилски“ гр. Благоевград. (31.12. 2021г.)
 31. Божкова В. (2022) Национален практически танцов семинар по български народни танци „Девин-2022” (01-03.04. 2022 г.). Участие като хореограф- лектор.
 32. Божкова В. (2021г.) Концерт на НФА „Българе“ в град Бургас (24.07.2021г.) със спектакъла „Обичайте на България“. Участие като главен балетмайстор и солист.
 33. Божкова В. (2021г.) Концерт на НФА “Българе“ в гр. Белена (04.09.21г.) със спектакъла „Албена“. Участие като главен балетмайстор и солист.
 34. Божкова В. (2021г.) Концерт на НФА „Българе“ в гр. Панагюрище (06.09.21г.) със спектакъла „Обичайте на България“. Участие като главен балетмайстор и солист.
 35. Божкова В. (2021г.) Концерт на НФА „Българе“ в гр. Варна (14.09.21г.) със спектакъла „Обичайте на България“. Участие като главен балетмайстор и солист.