Държавна изпитна сесия /предварителнаредовна и поправителна/ за учебната 2022/2023 г. за студентите от Факултета по изкуствата, дипломиращи се в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“:

 

I. Специалности в катедра „Културология“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит и защита на дипломни работи на 8.07.2024 г. от 09.30 ч., УК 1, зала 572.

 Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит и защита на дипломни работи на 10.09.2024 г. от 09.30 ч., УК 1, зала 572.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит и защита на дипломни работи на 03.02.2025 г. от 09.30 ч., УК 1, зала 572.

 

II. Специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, ОКС „Бакалавър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен писмен изпит на 08.07.2024 г. от 10.00 ч. , УК 1, зала 534.
 • Държавен устен изпит на 10.07.2024 г. от 10.00 ч., УК 1, зала 534.
 • Защита на дипломни работи на 10.07.2024 г. от 10.00 ч., УК 1, зала 534.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен писмен изпит на 09.09.2024 г. от 10.00 ч. , УК 1, зала 534.
 • Държавен устен изпит на 11.09.2024 г. от 10.00 ч., УК 1, зала 534.
 • Защита на дипломни работи на 11.09.2024 г. от 10.00 ч., УК 1, зала 534.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен писмен изпит на 03.02.2025 г. от 10.00 ч. , УК 1, зала 534.
 • Държавен устен изпит на 05.02.2025 г. от 10.00 ч., УК 1, зала 534.
 • Защита на дипломни работи на 05.02.2025 г. от 10.00 ч., УК 1, зала 534.

 

III. Специалност „Педагогика и социален формат на изобразителните изкуства“, ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломни работи на 11.07.2024 г. от 11.00 ч., УК 1, зала 534.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломни работи на 12.09.2024 г. от 11.00 ч., УК 1, зала 534.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломни работи на 06.02.2025 г. от 11.00 ч., УК 1, зала 534.

 

IV. Специалност „Мода“, ОКС „Бакалавър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломни работи на 09.07.2024 г. от 10.00 ч. , УК 1, зала 535.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломни работи на 10.09.2024 г. от 10.00 ч. , УК 1, зала 535.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломни работи на 04.02.2025 г. от 10.00 ч. , УК 1, зала 535.

 

V. Специалност „Графичен и рекламен дизайн в модата“, ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломни работи на 11.07.2024 г. от 13.30 ч. , УК 1, зала 535.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломни работи на 12.09.2024 г. от 13.30 ч. , УК 1, зала 535.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Защита на дипломни работи на 06.02.2025 г. от 13.30 ч. , УК 1, зала 535.

 

VI. Специалности „Българска народна хореография“ и „Съвременна хореография“, ОКС „Бакалавър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит и защита на дипломна работа на 09.07.2024 г. от 9.00 ч., УК 1.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит и защита на дипломна работа на 11.09.2024 г. от 9.00 ч., УК 1.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит и защита на дипломна работа на 12.02.2025 г. от 9.00 ч., УК 1.

 

VII. Специалности „Хореографска режисура“ и „Теория и критика на хореографското изкуство", ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит и защита на дипломна работа на 09.07.2024 г. от 11.00 ч., УК 1

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит и защита на дипломна работа на 11.09.2024 г. от 11.00 ч., УК 1

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит и защита на дипломна работа на 12.02.2025 г. от 11.00 ч., УК 1.

 

VIII. Специалности „Филмова и ТВ режисура“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, „Аудио-визуални изкуства и продуцентство в развлекателните индустрии“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен практически изпит на 09.07.2024 г. от 11.30 ч., Видеозала, УК 4

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен практически изпит на 19.09.2024 г. от 11.30 ч., Видеозала, УК 4. 

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен практически изпит на 11.02.2025 г. от 11.30 ч., Видеозала, УК 4.

 

IX. Специалност „Филмово и ТВ операторство“ ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен практически изпит на 09.07.2024 г. от 10.00 ч., Видеозала 1, УК 4.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен практически изпит на 19.09.2024 г. от 10.00 ч., Видеозала 1, УК 4.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен практически изпит на 11.02.2025 г. от 10.00 ч., Видеозала, УК 4.

 

X. Специалност „Филмов и ТВ монтаж“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен практически изпит на 09.07.2024 г. от 12.30 ч., Видеозала, УК 4.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • ЗДържавен практически изпит на 19.09.2024 г. от 12.30 ч., Видеозала, УК 4.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен практически изпит на 11.02.2025 г. от 12.30 ч., Видеозала, УК 4.

 

XI. Специалност „Педагогика на музикалното изкуство“, ОКС „Бакалавър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 08.07.2024 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 20.09.2024 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 14.02.2025 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

 

XII. Специалност „Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене), ОКС „Бакалавър“

 Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен устен изпит или защита на дипломна работа на 09.07.2024 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен устен изпит или защита на дипломна работа на 10.09.2024 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен устен изпит или защита на дипломна работа на 04.02.2025 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

 

XIII. Специалност „Изпълнителско изкуство (поп и джаз)“, ОКС „Бакалавър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен устен изпит или защита на дипломна работа на 09.07.2024 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен устен изпит или защита на дипломна работа на 10.09.2024 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен устен изпит или защита на дипломна работа на 04.02.2025 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

 

XIV. Специалност „Електронни технологии в музиката“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен писмен изпит или защита на дипломна работа на 09.07.2024 г. от 12.00 часа в УК 8, зала 317.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен писмен изпит или защита на дипломна работа на 10.09.2024 г. от 12.00 часа в УК 8, зала 317.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен писмен изпит или защита на дипломна работа на 04.02.2025 г. от 12.00 часа в УК 8, зала 317.

 

XV. Специалност „Музикално възпитание и обучение“, ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 08.07.2024 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 20.09.2024 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 14.02.2025 г. от 10.00 часа в УК 1, зала 323.

 

XVI. Специалност „Звукорежисьор за електронни медии и филмово производство“, ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 09.07.2024 г. от 14.00 часа в УК 8, зала 317.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 10.09.2024 г. от 14.00 часа в УК 8, зала 317.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 04.02.2025 г. от 14.00 часа в УК 8, зала 317.

 

XVII. Специалност „Музикалeн инструмент или пеене с ръководство на вокални и инструментални формации“, ОКС „Магистър“

Предварителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 09.07.2024 г. от 13.00 часа в УК 1, зала 571.

Редовна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 10.09.2024 г. от 13.00 часа в УК 1, зала 571.

Поправителна държавна изпитна сесия:

 • Държавен изпит или защита на дипломна работа на 04.02.2025 г. от 13.00 часа в УК 1, зала 571.