vmarkov  

 

 

 

  Проф. д.н.к. Васил Марков

  house Учебен корпус №1, кабинет 572А

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Научни интереси

Древнотракийски и палеобалкански мегалитни светилища с използване на археологически, етноложки, исторически, културологични и археоастрономически методи.

Преподавани дисциплини

Древни култури – 1 част, Древни култури – 2 част, Древни култури по българските земи, Социализация на културното наследство.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/markov

 

 

 

agenov  

 

 

  

  Доц.  д-р Антон Генов

  house Учебен корпус №1, кабинет 572А

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Мегалитни и скално-изсечени паметници, тракийски скални светилища, религия и култура на древните общества, фолклор, културно наследство в народната вяра, съхраняване и опазване на културното наследство.

Преподавани дисциплини

Европа: ценности, географии, наследства, Култура и личност, Туристическа анимация.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/agenov

 

 

agenov

 

 

 

    Доц. д-р Димитрия Спасова

  house Учебен корпус №1, кабинет 572А  

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Семиотика на културата, българска народна култура, сакрално пространство и обредна система.

Преподавани дисциплини

Културна антропология, Семиотика на културата, Българска народна култура.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/d.spasova

 

 

 

lantonov  

 

 

 

  Доц. д-р Лъчезар Антонов

  house Учебен корпус №1, кабинет 572А

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Философия на културата, съвременна либерална и социално-критическа теория,  мултикултурализъм и дискурсната етика.

Преподавани дисциплини

Теория на културата, Култура и социална критика – 1 част, Култура и социална критика – 2 част, Нови медии и гражданско общество.      

АИС:  https://ais.swu.bg/profile/l.antonov

 

  

 

 

spetrova  

 

 

  Гл. ас. д-р Силвия Петрова

  house Учебен корпус №1, кабинет 572А

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Научни интереси

Съвременната култура и медиите.

Преподавани дисциплини

Радио и култура, Визуални медии и култура – 1 част, Визуални медии и култура – 2 част, Периодичен печат и култура.                                                                               

АИС: https://ais.swu.bg/profile/silvia.petrova

 

 

ggrigorov  

 

  Гл. ас. д-р Григор Григоров

  house Учебен корпус №1, кабинет 572А

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Средновековна култура, религия и култура, култура на Югоизточна Европа, култура на българските общности в чужбина и на иноетничните групи у нас.

Преподавани дисциплини

Антропология на Средновековието, Религия и култура, Медии, български език и култура – 1 част, Медии, български език и култура – 2 част.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/grigor_g

 

 

 

agenov

 

 

  

  Ас. д-р Анастас Ифандиев

  house Учебен корпус №1, кабинет 572А  

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Комуникации, дигитални технологии в културното наследство, социални мрежи

Преподавани дисциплини

Култура и комуникации 1-ва и 2-ра част, Европейски културни политики

АИС: https://ais.swu.bg/profile/ifandiev