vmarkov  

  Проф. д.н.к. Васил Марков

  house Учебен корпус №1, кабинет 579

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Научни интереси

Древнотракийски и палеобалкански мегалитни светилища с използване на археологически, етноложки, исторически, културологични и археоастрономически методи.

Преподавани дисциплини

Древни култури – 1 част, Древни култури – 2 част, Древни култури по българските земи, Социализация на културното наследство.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/markov

 

 

 

tshopova  

  Доц. д-р Татяна Шопова

  house Учебен корпус №1, кабинет 572

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси

Комуникации и култура, развитие на медиите и образованието в дигиталната ера.

Преподавани дисциплини

Изкуство и комуникация, Култура и комуникация – 1 част, Култура и комуникация – 2 част, Изкуствата в интернет пространството.                        

АИС:  https://ais.swu.bg/profile/tansha

 

 

 

shristova  

  Доц. Светлана Христова

  house Учебен корпус №1, кабинет 572А

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Научни интереси

Социология на културата, културната антропология и обучението в градовете.

Преподавани дисциплини

Културна антропология – 1 част, Културна антропология – 2 част, Визуална антропология, Култура и устойчиво развитие.

 

 

 

lantonov  

  Доц. д-р Лъчезар Антонов

  house Учебен корпус №1, кабинет 572А

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Научни интереси

Философия на културата, съвременна либерална и социално-критическа теория,  мултикултурализъм и дискурсната етика.

Преподавани дисциплини

Теория на културата, Култура и социална критика – 1 част, Култура и социална критика – 2 част, Нови медии и гражданско общество.      

АИС:  https://ais.swu.bg/profile/l.antonov

 

 

 

  

  Доц. д-р Димитрия Спасова

  house Учебен корпус №1, кабинет 572А

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Семиотика на културата, българска народна култура, сакрално пространство и обредна система.

Преподавани дисциплини

Семиотика на културата, Възрожденска култура, Българска народна култура.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/d.spasova

 

 

 

spetrova  

  Гл. ас. д-р Силвия Петрова

  house Учебен корпус №1, кабинет 572А

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Научни интереси

Съвременната култура и медиите.

Преподавани дисциплини

Радио и култура, Визуални медии и култура – 1 част, Визуални медии и култура – 2 част, Периодичен печат и култура.                                                                               

АИС: https://ais.swu.bg/profile/silvia.petrova

 

 

 

agenov  

  Гл. ас. д-р Антон Генов

  house Учебен корпус №1, кабинет 572А

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Научни интереси

Мегалитни и скално-изсечени паметници, тракийски скални светилища, религия и култура на древните общества, фолклор, културно наследство в народната вяра, съхраняване и опазване на културното наследство.

Преподавани дисциплини

Европа: ценности, географии, наследства, Култура и личност, Туристическа анимация.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/agenov

 

 

 

ggrigorov  

  Гл. ас. д-р Григор Григоров

  house Учебен корпус №1, кабинет 572А

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси

Средновековна култура, религия и култура, култура на Югоизточна Европа, култура на българските общности в чужбина и на иноетничните групи у нас.

Преподавани дисциплини

Антропология на Средновековието, Религия и култура, Медии, български език и култура – 1 част, Медии, български език и култура – 2 част.

АИС: https://ais.swu.bg/profile/grigor_g