ygoshev  

 

 

 

  

  Проф. д. изк. Йордан Станоев Гошев

  house Учебен корпус №1, кабинет 575

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 Научни интереси

Съвременна музика, изпълнителско изкуство, български фолклор, оркестрация

Преподавани дисциплини

Хармония, Полифония, Пиано, Ръководство на камерни състави

https://ais.swu.bg/profile/goshev

 

 

 

m mitov  

 

 

 

   Проф. д. изк. Румен Потеров

  house Учебен корпус №1, кабинет 321

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Музиковедски изследвания в областта на българската музикална култура, акордеонна педагогика и изпълнителско изкуство, свързано с класическата и съвременна музика за акордеон, изпълнител, композитор, педагог и теоретик.

Преподавани дисциплини

Информационни технологии, Компютърен нотопис, Музикална психология

https://ais.swu.bg/profile/poterov

 

 

 

m mitov  

 

 

  Проф. д-р Иванка Аспарухова Влаева

  house Учебен корпус №1, кабинет 576

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 Научни интереси

Научни интереси в областта на музикалната история, теория и етномузикология; изследвания за българската музикална култура, уърлд мюзик, музикални култури на Азия, музикални архиви и медии.

Преподавани дисциплини

История на музиката, Музикален анализ, Култура и музика

https://ais.swu.bg/profile/vlaeva

 

 

 

bkoteterova  

 

 

 

  

  Доц. д-р Бинка Котетерова-Добрева

  house Учебен корпус №1, кабинет 322

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Изследване на автентичен песенен фолклор, характерни стилове и маниер на пеене. Интерес към старинното народно многогласие. Проучване на съвременни методики на преподаване, изпълнител, педагог.

Преподавани дисциплини

Народно пеене, Българска народна музика, Методика на специалния предмет

https://ais.swu.bg/profile/bindobkot

  

 

 

m mitov  

 

   Доц. д-р Валери Андонов Димчев

  house Учебен корпус №8, кабинет 317

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Български фолклор, тамбура, композиция, звукозапис, world music, джаз.

Преподавани дисциплини

Специален предмет – тамбура, Камерна музика, народен оркестър, Аудиомонтаж

https://ais.swu.bg/profile/valeridimchev

 

 

 

m mitov  

 

 

  

  Доц. д-р Валери Николаев Пастармаджиев

  house Учебен корпус №1, кабинет 323

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Проучване на развитието и приложението на MIDI технологиите и виртуалните инструменти, в създаването на музика и звукова среда в аудиовизуалното изкуство. Изпълнителски особености на бас китара и контрабас в различни музикални жанрове. Изпълнител, композитор на музика за документални филми.

Преподавани дисциплини

Теория на музикалните елементи, Солфеж, Специален   предмет – бас китара

https://ais.swu.bg/profile/valstz

 

 

 

nkroteva  

 

 

 

  

  Доц. д-р Николина Симеонова Кротева

  house Учебен корпус №1, кабинет 311

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

Научни интереси

Научните ѝ интереси са в областта на: художествената образност и стилово-естетическите аспекти на музикалното изкуство; историята и теорията на музикалното образование в българското училище. Проучвания в областта на съвременните методики и средства за музикотерапевтично въздействие при деца със СОП.

Преподавани дисциплини

Музикална естетика, Свирене на партитури, Методика по обучението по музика на деца със специални образователни

https://ais.swu.bg/profile/nina_kroteva

  

 

 

m mitov  

  

  Гл. ас. д-р Виолин Иванов Василев

  house Учебен корпус №1, кабинет 310

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

В областта на акордеона и акордеонното изкуство

Преподавани дисциплини

Акордеон, Акордеонен съпровод

https://ais.swu.bg/profile/violinbg

  

 

 

 mlobutova

 

  

  Гл. ас. д-р Магдалена Лобутова

  house Учебен корпус №1, кабинет 575

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Научните й интереси са насочени към историята, теорията и практиката на музикалното образование в българското училище.

Преподавани дисциплини

Солфеж, Теория на музикалните елементи, Практики

https://ais.swu.bg/profile/Lobutova

 

 

m mitov  

   Гл. ас. д-р Мариана Борисова Манолева

  house Учебен корпус №1, кабинет 310

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Изследва стилови особености на фолклора в различни краища на България и създава педагогически умения у студентите за неговото преподаване. Изпълнител на пирински песни от Разложкия регион.

Преподавани дисциплини

Специален предмет –  народно пеене, Камерна музика, Народен хор

https://ais.swu.bg/profile/mani_11

 

 

 .  

 

 

   гл. aс. д-р Милена Антонова Томанова

  house Учебен корпус №1, кабинет 312

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Научните й интереси са в областта на клавирното изкуство. Работи в областта на класическата, поп и рок музика.

Преподавани дисциплини

Задължително пиано

https://ais.swu.bg/profile/milenatomanova

 

 

m mitov  

   Гл. ас. д-р Цветомира Христова Съботинова

  house Учебен корпус №1, кабинет 320

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 Научни интереси

Научните й интереси са в областта на клавирното изкуство. Основател, директор и преподавател по пиано в школа по изкуствата – Presto Music School/Presto Acting School/Presto Fine Art Academy.  Работи в областта на класическата, поп и рок музика.

Преподавани дисциплини

Задължително пиано, Сценично поведение

https://ais.swu.bg/profile/cvetisabotinova

 

 

 

.    Ас. д-р Венцислав Емилов Мицов

  house Учебен корпус №1, кабинет 324

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Научни интереси в областта на музикалната контракултура, инструментознанието и аранжирането, оркестрацията и съвременните музикални жанрове. Интереси и в областта на аудио продуцирането, компютърните технологии в музиката, етномузикологията.

Преподавани дисциплини

Класическата музика на ХХ век, История на поп и джаз музиката, Музикални форми и жанрове

https://ais.swu.bg/profile/v.mitsov

 

  

.  

  Ас. д-р Марин Гонев

  house Учебен корпус №1, кабинет 324

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси

Интерпретационни проблеми на клавирното изкуство. Съвременна солова и камерна музика за пиано.

Преподавани дисциплини

Корепетиция, Задължително пиано

 

 

 

m mitov

  Ас. д-р Стефан Борисов Далчев

  house Учебен корпус №1, кабинет 319

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Научни интереси

Историческа интерпретация на бароковата музика. Концертни изяви като солист и камерен изпълнител.

Преподавани дисциплини

Хармония – упражнения, Полифония – упражнения, Задължително пиано

https://ais.swu.bg/profile/sdaltchev

 

 

 

.    Ас. Антони Дончев

  house Учебен корпус №1, кабинет 337

  email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Научни интереси

Съвременна импровизационна музика, джаз, изследване на ролята на пианото в джаза, хармония и ре-хармонизация в джаза, стилови особености и изграждане на собствен език.

Преподавани дисциплини

Музикален инструмент с методика на обучението, Ръководство на вокално-инструментални формаци, Пиано