Доц. д-р Валери Димчев  – председател на Общото събрание

Проф. д-р Цветан Недков – заместник-председател на Общото събрание

Проф. д.н. Анелия Янева

Проф. д.н. Васил Марков

Проф. д.н. Йордан Гошев

Проф. д.н. Румен Потеров

Проф. д-р Емил Куков

Проф. д-р Иванка Влаева

Проф. д-р Ралица Игнатова

Проф. д-р Станимир Трифонов

Проф. д-р Цветан Недков

Проф. Николай Цветков

Доц. д-р Анна Покровнишка

Доц. д-р Антон Генов

Доц. д-р Биляна Топалова

Доц. д-р Бинка Котетерова-Добрева

Доц. д-р Валери Димчев 

Доц. д-р Валери Пастармаджиев

Доц. д-р Диана Захариева

Доц. д-р Димитрия Спасова

Доц. д-р Ирина Китова

Доц. д-р Клавдия Камбурова

Доц. д-р Крум Иванов

Доц. д-р Лъчезар Антонов

Доц. д-р Милена Анева-Стоилова

Доц. д-р Николина Кротева

Доц. Георги Гаров

Доц. Христо Шапкаров

Гл. ас. д-р Верка Божкова

Гл. ас. д-р Виолин Василев

Гл. ас. д-р Григор Григоров

Гл. ас. д-р Магдалена Лобутова

Гл. ас. д-р Мариана Манолева

Гл. ас. д-р Милена Томанова

Гл. ас. д-р Милка Александрова

Гл. ас. д-р  Нонка Обрешкова

Гл. ас. д-р Росица Обрешкова

Гл. ас. д-р Росица Рангелова

Гл. ас. д-р Силвина Владова

Гл. ас. д-р  Силвия Петрова

Гл. ас. д-р Стефан Йорданов

Гл. ас. д-р Татяна Христова-Поповска

Гл. ас. д-р Цветомира Съботинова

Ас. д-р Биляна Дилкова

Ас. д-р Венцислав Мицов

Ас. д-р Джулия Йорданова

Ас. д-р Иво Николов

Ас. д-р Петър Русев

Ас. д-р Пламена Моралиева

Ас. д-р Стефан Далчев

Ас. Иван Иванов

Ас. Йордан Йорданов

Ас. Цвятко Стоилов

Боян Русев

Валентина Шерденкова

Георгия Райкова

Емил Александров

Емилия Богданова

Йоана Цветкова

Моника Ангелова

Симона Георгиева

Соня Ковачка

Теодора Мичева

Христина Ненкова

Вяра Дюлгерова

Лили Оркова

Марияна Стаменова