Катедра „Изобразително изкуство“ функционира от 1978 година и се развива съобразно съвременните тенденции в обучението по изобразително изкуство. От 1992 година е открита специалността „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“, а през 1997 г. специалността „Промишлени изкуства – мода“, която през 2015 г. е преименувана в специалност „Мода“. През тези години студентите, приети да се обучават за учители по изобразително изкуство, а редом с тях и бъдещите дизайнери на облекло, се ползват от добрите условия и установени традиции на преподаването. Удобни ателиета и учебни помещения предлагат на всеки един студент да рисува, да скулптира или да изпълнява в графичен материал своите учебно-творчески задачи. Модните дизайнери проектират и реализират своите скици в красиви облекла и костюми, в добре оборудвани шивашки ателиета. Специализирана читалня в просторната библиотека към Университета предоставя албуми за художници, теоретико-исторически съчинения за изобразителните изкуства, както и пособия, свързани с облеклото, модата и съвременните процеси на създаване в тази област  (моден дизайн). Свободното ползване на модерни технологии и компютърно изпълнение на задачите, набавянето на актуална информация чрез интернет също улесняват ранната ориентация на бъдещите специалисти към настоящата действителност в България и в чужбина. Зрително, живо докосване до исторически шедьоври и текущи авангардни прояви се осъществява чрез разнообразно показване на художествени творби с видеофилми и мултимедийни технологии – в теоретичните часове по история и теория на изобразителните изкуства. Осигурените експозиционни площи дават възможности студентите да показват своите творчески постижения.

Привлекателна, съвременна, обичана от студенти и преподаватели, е утвърдената педагогическа традиция, кратко назована Лятна академия „Ковачевица“. Вече 25 години всички студенти, обучавани в двете специалности на катедра „Изобразително изкуство“, рисуват на открито, работят в прелестните планински места на старинното селище Ковачевица. Ежегодните изложби след тези свободни изяви, естествено приближаващи обучавани и преподаващи, донасят радостта от досега с природата, с живата още традиция и старина в това селище.

На студентите е дадена възможност да надградят своите знания и в две магистърски програми: „Педагогика и социален формат на изобразителните изкуства“ и „Графичен и рекламен дизайн в модата“, също и в докторска програма „Дизайн и пластични изкуства“.

Към двете бакалавърски специалности и двете магистърски програми в катедрата е сформиран екип от преподаватели с доказани качества в преподавателската и художественотворческата дейности. Студентите – бъдещи педагози и модни дизайнери, се обучават от проф. д-р Емил Куков, проф. Георги Драчев, проф. Евгени Кузманов, проф. д-р Ралица Игнатова, доц. д-р Диана Захариева, доц. д-р Анна Покровнишка, доц. Христо Шапкаров,  доц. д-р Здравка Лисийска, които продължават традициите и развиват постиженията, създадени в предишните десетилетия от проф. д-р Нина Христова, проф. Игнат Игнатов, проф. Борислав Стоев, проф. Димитър Сотиров, проф. Димитър Бойков, проф. Пламен Вълчев, проф. Румен Райчев, проф. Красимир Джидров, проф. Еленко Томов, доц. д-р Тодорка Каменова, доц. д-р Мария Блажева, доц. Стефан Стоянов, доц. Атанас Дафинов, доц. Ивайло Попов, доц. Димитър Костадинов, доц. Никола Буков, доц. Христо Добаров и др.

Всички тези достойни преподаватели направиха специалностите „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и „Мода“ желани и престижни в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.

Актуална информация за дейностите на катедра "Изобразително изкуство" се презентира във фейсбук страниците: