Фотоизложби, организирани от катедра „Културология”

2021 Фотоизложба „Култът към скалата в Балкано-Анатолийския регион през античността”, 20. ОКТОМВРИ 2021 г. Благоевград, Организатор: Антон Генов, Д. Спасова

2022 Фотоизложба – представяне на монография „Мегалитни светилища от Югозападна България“, 18.05.2022- Благоевград, Организатори: Антон Генов, Д. Спасова

2019 La Dolce Vita – фотоизложба на третокурсничките Василена Димитрова от специалност „Културология и Виктория Стоянова от специалност „Култура и медии, в която представят впечатления от престоя си в Перуджа, Италия по програмата "Еразъм+".

2019 Мегалитни култови паметници от Балкано-Анатолийския регион – фотоизложба, подготвена от гл. ас. д-р Антон Генов. Фотосите представят мегалитни обекти (олтари, ниши, пещери), проучвани от екипа на Университетския научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури в Мала Азия през 2019 г. и техни паралели от Източните Родопи. Събитието е част от програмата на Национален студентски фестивал на изкуствата 2019 г. Финансирането е по проект „Интердисциплинарно изследване на култа към Великата богиня майка в българските земи и Балкано-анатолийския регион“ , с научен ръководител проф. д.н.к. Васил Марков.

2018 На границата с неизвестното – фотоизложба, посветена на 10-годишнината от основаването на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури. Изложбата представя едни от най-значимите научни открития на колегиума на Центъра за древни култури през последните години. Сред тях са мегалитните светилища "Ляски връх" и "Скрибина" край град Гоце Делчев, скалното светилище "Митровица" край село Места, община Банско, мегалитните светилища "Кръстилски връх" и "Палатски връх" от десния бряг на р. Струма и редица други. Акцентът е поставен върху "живите" тракийски скални светилища, които са уникални като съчетание на материално и нематериално културно наследство, в които и до днес продължават да се извършват традиционни народни обредни практики, наследство от тракийската древност. Финансирането е по проект Интердисциплинарно изследване на материалното и нематериалното културно наследство от вечните свети места в българските земи и на Балканите, с научен ръководител проф. д.н.к. Васил Марков.

2017 Интердисциплинарно изследване на култовата приемственост – Фотоизложба, представяща резултатите по научно-изследователски проект „Културно наследство и приемственост интердисциплинарно изследване на култовата приемственост в българските земи и балкано-анатолийския регион. II-ри етап, 2017“, с научен ръководител проф. д.н.к. Васил Марков.

2017 Χρωματα - самостоятелна фотоизложба на Глория Стоева - студентка в 3ти, курс специалност "Култура и медии", представяща далтонизма. На всяко от 18те табла, основното, "реално" изображение е обработено в нови две, за да се демонстрира как се трансформират цветовете през погледа на далтониста. Научен ръководител: гл. ас. д-р Димитрия Спасова.

2016 Светилища и оракули в Древна Гърция - фотоизложба на студенти от катедри „Културология” и „Телевизионно, театрално и кино изкуство”, посветена на едноименния изнесен студентски научно-практически семинар, проведен през ноември 2015 г. и финансиран по проект на Факултета по изкуствата на тема „Културното наследство и изкуствата като ресурс за развитие на креативен туризъм в България“. Научни ръководители: ас. д-р Димитрия Спасова, докторант Яна Тодорова.

2015 Фотоизложбата на студенти от катедри „Културология“ и „Телевизионно, театрално и киноизкуство“, посветена на предвиденото по проект "Изкуствата и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието /Създаване/актуализиране на учебните планове и програми в специалностите от Факултета по изкуствата към ЮЗУ "Неофит Рилски"/" посещение на студентите от двете катедри в Роженски манастир и Мелник. Фотоизложбата е подготвена и осъществена от студентите – участници и представя дейностите по време на посещението – срещата с игумена на Роженски манастир Архимандрит Епифаний и представители на Неврокопската митрополия; интервютата с Яне Пашов – бивш кмет и учител в Мелник и клисаря Янко Соколов. Едновременно с това се акцентира и на културно-историческото наследство на Мелник със снимки на Болярската и Кордопуловата къщи, Музея на виното и църквата „Св. Антоний”. Научни ръководители: ас. д-р Димитрия Спасова, ас. Крум Иванов.

2015 Археологически паметници в Северна Гърция - Фотоизложбата, посветена на едноименния изнесен научно-практически семинар, проведен на 13-14 ноември 2014 г. със студенти от специалности "Културология", "Култура и медии", "Култура и културен туризъм“. Научни ръководители: ас. д-р Димитрия Спасова и редовните докторанти Антон Генов и Ирина Василева.

2015 Пирамиди от Древна Тракия – фотоизложба, посветена на 15-годишнината на интердисциплинарната експедиция "Тракийски светилища от Западните Родопи, Пирин, Рила и Централна Средна гора", организирана от Университетски научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури при ЮЗУ "Неофит Рилски" в сътрудничество с Археологически институт с музей при БАН, Институт за космически изследвания и технологии при БАН - филиал Стара Загора, Регионален етнографски музей- Пловдив, Народна обсерватория "Юрий Гагарин", Стара Загора. Изложбата е подготвена от ас. д-р Димитрия Спасова и докторантите Антон Генов и Яна Тодорова. Консултант: проф. д.н.к. Васил Марков

2014 Програма Еразъм – прозорец към бъдещето – фотоизложба на студенти от специалности „Културология” и „Култура и медии”, с научни ръководители ас. д-р Димитрия Спасова и докторант Яна Тодорова, организирана в рамките на „Студентски фестивал на изкуствата 2014 г.” Целта на изложбата е студентите да представят мобилността си по програма „Еразъм“ през 2014 г. с фотоси от Краков в Полша, Флоренция, Рим, Венеция, Пиза, Палермо в Италия, о. Малта.

2014 Мегалитната култура в Древна Тракия Фотоизложбата представя научните резултати от проучванията на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури, съвместно със студенти от специалности „Културология” и „Култура и медии” към катедра „Културология”, Факултет по изкуствата по научно-изследователски проект „Мегалитната култура в Древна Тракия”.

2011 Тракийски светилища от Западните Родопи – фотоизложба и представяне на резултатите. Фотоизложбата представя резултатите от втория етап на проекта "Тракийски светилища от Западните Родопи", организиран от Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури, в сътрудничество с Национален археологически институт с музей при БАН - София, Народна обсерватория "Юрий Гагарин" - Стара Загора, Регионален етнографски музей - Пловдив и студенти от трети курс специалности "Културология" и "Култура и медии".

2011 Творчески вдъхновения в цифровата фотография. Между света на реалното и виртуалното – фотоконкурс, организиран от Центъра за нови медии и дигитална култура  под ръководството на доц. Татяна Шопова, в рамките на проекта „Е-обучение във висшето образование – европейски измерения”.