Културен календар на Факултета по изкуствата

февруари-юли 2023 г.

 

25 февруари 2023 г., 18:00 ч., зала „Тържествена“, Военна академия, София

Участие на Студентския фолклорен ансамбъл от катедра „Хореография“ в концерт-спектакъл „Стъпки отдаденост“, посветен на творческия път на доц. Георги Гаров и по повод 50-годишния му юбилей.

 

16 март 2023 г., 18:00 ч., зала „УСЕТ“, Учебен корпус № 8

„Танцови предизвикателства“ – концерт-спектакъл на специалност „Съвременна хореография“ под ръководството на проф. д.н. Анелия Янева.

 

4-6 април 2023 г., Учебен корпус № 1 и Учебен корпус № 8

 „Изкуството като мечта и мечтите в изкуството“ – Средношколски конкурс по изкуствата, организиран от ЮЗУ „Неофит Рилски“.

 

11 април 2023 г., 16:00 ч., зала 337, Учебен корпус № 1

Великденски концерт на катедра „Музика“.

 

11 април 2023 г.

Модно ревю на ас. Мария Онтева и гл. ас. д-р Татяна Христова от катедра „Изобразително изкуство“, ФИ, ЮЗУ „Неофит Рилски“.

 

25 април 2023 г., 16:00 ч., зала 337, Учебен корпус № 1

Концерт „Класика и съвременност“, Евгени Николов – цигулка и Татяна Майони – пиано.

 

29 април 2023 г., 19:00 ч., зала Зала 1, НДК, София.

Участие на Студентския фолклорен ансамбъл от катедра „Хореография“ в концерт-спектакъл по повод Световния ден на танца, организиран от Асоциация на хореографите.

 

25 април 2023 г., Учебен корпус № 8

Фотоизложба на катедра „Телевизионно, театрално и киноизкуство“.

 

2 май 2022 г., 16:00 ч., зала 337, Учебен корпус № 1

Концерт на катедра „Музика“ с презентация на сборника „Фолклорна разходка II“ с автори доц. д-р Бинка Добрева и доц. д-р Валери Димчев, клавирен съпровод д-р Марин Гонев.

 

9 май 2022  г., 16:00 ч., зала 337, Учебен корпус № 1

Пролетен концерт на катедра „Музика“.

 

11 май 2023 г., 19:00 ч., зала 1, НДК, София

Концерт-спектакъл „Три ми звездина 140 СУ „Иван Богоров“, гр. София, Ансамбъл „Пазарджик“ и Студентския фолклорен ансамбъл при ЮЗУ „Неофит Рилски“.

 

17 май 2023 г., 18:00 ч., зала „УСЕТ“, Учебен корпус № 8

„Приказни истории“ – танцов спектакъл на специалност „Съвременна хореография“ под ръководството на проф. д.н. Анелия Янева.

 

18 май 2023 г., зала „УСЕТ“, Учебен корпус № 8

Концерт на Факултета по изкуствата по случай 24 май, с участието на студенти от катедрите на факултета.

 

27 май 2023 г., 18:00 ч., Стара Загора

„Короната“ – танцов спектакъл на специалност „Съвременна хореография“ под ръководството на проф. д.н. Анелия Янева.

 

30 май 2023 г., 18:00 ч., Бургас

„Анубис и Бастет“ – танцов спектакъл на специалност „Съвременна хореография“ под ръководството на проф. д.н. Анелия Янева.

 

30 май 2023 г., 19:30 ч., пред зала „22 септември“

Годишно модно ревю на студентите от специалност „Мода“ на катедра „Изобразително изкуство“.

 

15 юни 2023 г., 18:00 ч., ДК „Искър“

„Яна Бибияна и други приказни истории“ – танцов спектакъл на специалност „Съвременна хореография“ под ръководството на проф. д.н. Анелия Янева.

 

29 юни 2023 г., 18:00 ч., Фестивал на танцовия театър в Разград

 „Хелуин в танцови разкази“ – танцов спектакъл на специалност „Съвременна хореография“ под ръководството на проф. д.н. Анелия Янева във Фестивал на танцовия театър в Разград.

 

1 юли 2023 г., Разлог

Участие на студенти и докторанти от специалност „Българска народна хореография“ в 12-то издание на Фестивала на традиционни хора „На армане с тъпане“.

 

2 юли 2023 г., Разлог

Участие на студенти и докторанти от специалност „Българска народна хореография“ в 13-ия Международен семинар по български народни танци „Приятели на танца“.