Ориентация за възможностите за обучение в катедра "Изобразително изкуство" и предлаганите бакалавърски специалности "Педагогика на обучението по изобразително изкуство" и "Мода", както и магистърската специалност "Графичен и рекламен дизайн в модата" в новата брошура на катедрата.

DIPLYANA 1

 DIPLYANA 2