В периода 22 – 23 април 2024 г.  в Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе национална научна конференция „Критическият дух. 300 години от рождението на Имануел Кант“. Събитието бе организирано от Философския факултет и Института по философия и социология (ИФС) към Българската академия на науките (БАН). В научния форум се включиха учени, докторанти и студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ), Нов български университет (НБУ) и Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (ВТУ).

Научното събитие бе открито от заместник-ректора по научноизследователската дейност и докторантското развитие доц. д-р Петрана Стойкова. Приветствия към участниците и гостите поднесоха деканът на Философския факултет проф. д.ф.н. Валентина Миленкова, заместник-деканът на факултета доц. д-р Силвия Кръстева и чл.-кор. проф. д.ф.н. Ангел Стефанов от ИФС – БАН.

По време на откриването бяха изсвирени музикални творби на В. А. Моцарт – Соната за цигулка и пиано в ми минор К. 304 (обр. за кларинет и пиано) от д-р Ангелина-Огнянова Гочева (кларинет) и д-р Богдан Иванов (пиано) и творбите на композитора Йордан Гошев – „Празник“ и „Градът на слънцето“ от д-р Богдан Иванов (пиано).

Представена беше изложба на авторски художествени интерпретации на портрета на великия философ от Евтимка Симеонова, Ана-Мария Миладинова, Иванка Трендафилова, Радина Карамфилова и Мелани Петкова, студенти във Факултета по изкуствата на Югозападния университет. Присъстващите имаха възможност да разгледат и изложба на колекция от книги на библиотеката на Центъра за немски идеализъм към университета, представящи кантианството в България.

На конференцията бяха изнесени 23 доклада, които покриват почти целия спектър на Кантовата философия и изследват нейното влияние върху философската мисъл днес. Те ще бъдат публикувани в рефериран и индексиран сборник.