На 26.04.24 година Фолклорна формация "Песнопойци" и "Свирджии" от Катедра Музика - Югозападен университет Неофит Рилски, с преподаватели доц. д-р Бинка Добрева и доц. д-р Валери Димчев, взеха участие в XI-та международна среща на студентските хорове, състояла се в Американския университет, Благоевград.

Представени бяха три акапелни песни:

"Три бюлбюла пеят" - обр. Петър Крумов "Кожильо" - обр. Стефка Кушлева "Драгньова майка" - муз. Александър Райчев, текст доц. д-р Бинка Добрева, обр. Ганчо Гавазов.

И две песни с оркестъра: "Заплакала е Стара планина" и "Калино Калинче" - аранжимент доц. д-р Валери Димчев.

Поздравления за всички студенти, които се отзоваха отговорно и професионално към състоялия се концерт-среща на студентските хорове.