Преподавателите от катедра „Културология” участват активно с доклади в международни конгреси, симпозиуми,  конференции и семинари в страната и чужбина.

Година

Преподавател

Участия

2017

Марков, Васил

Sixth international congress on black sea antiquities, 20l7, Konstanca 18-22 September Доклад: Archaeological evidence of Thracian-Greek cultural contacts from the south-eastern part of the Dobrudja plateau during the Hellenistic period

Марков, Васил

SEAC 25th International Congress. Santjago de Campustela 18th925nd September Доклад: Functional Elements Contacted uith Astronomical Observations and practices on the Territory of the Kovil Rock-Cut Monument, Bulgaria (co-autors: A. Stoev, P. Maglova, М. Spasova).

Шопова, Татяна

14th conference Efficiency and Responsibility in Education, Czech University of Life Sciences , Czech University of Life Sciences 8-9 юни 2017 г. Доклад: Raising the information literacy of students by using the digital library

Шопова, Татяна, Лъчезар Антонов, Силвия Петрова

5-та Международна конференция по Дигитална култура и общество, 3-4 ноември 2017 г., Благоевград, Център за нови медии и дигитална култура

2018

Марков, Васил

Sixht International Congress on Black Sea Antiquites, Oxford: Доклад: Archaeological Evidence of the Thracian-Hellenic Cultural Contacts from the South-Eastern Part of Dobrudzha Plateau during the Hellenistic Epoch.

Светлана Христова

ENCATC Congress "Beyond EYCH2018. What is the cultural horizon? Opening up perspectives to face ongoing transformations". Bucharest, 26-29 September 2018, Доклад “Cultural Cooperatives as Participatory Governance Tool: Reviewing the Idea from East-European Perspective”.

Васил Марков, Антон Генов, Д. Спасова

SEAK 26th International Congress, 2018, Gratz-Austria, Доклад Structure of the sacred space, astronomical orientation and functional evolution of the rock-cut monument near the village of Lilych, Kyustendil region, Bulgaria. (co-autors: V. Markov, A. Stoev, P. Maglova, D. Spasova,)

В. Марков, Антон Генов, Д. Спасова

International Symposium of Propontis and the Surrounding Cultures, гр. Бига, Турция 15-19 октомври, Доклад: The Pyramid Near Kovil as a Phenomenon of the Cultural Heritage on the Balkans

2019

Светлана Христова

Международна конференция „Културата, наследството и туризмът за устойчивото развитие на МСГ – Европейската перспектива“ Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 29-30 май 2019 г. Координатор на конференцията Пленарен доклад „Културното иновиране на малките и средни градове. Възможностите на „мисията  невъзможна“

Светлана Христова

14 конференция на Европейската социологическа асоциация, Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging, Доклад What Can(Not) Culture Do for the Sustainable Development Of Cities: The Cold Winter of the Bulgarian ECoC Plovdiv 2019 Manchester, United Kingdom, 20 – 23 August 2019

Татяна Шопова

The International conference for Social and Humanistic Sciences ”Communication. Information. Learning” 24-25 май 2019, Румъния, Крайова – Sixth Edition Communications, доклад „Computer games: socio-cultural dimensions”.

2020

Васил Марков

Антон Генов

Д. Спасова

Трети международен симпозиум „Мегалитни паметници и култови практики“ – 8-9 септември 2020 г.

Васил Марков

Антон Генов

Д. Спасова

Международна онлайн конференция "Културно наследство и културен туризъм в трансграничния регион България Гърция" по проект BORDERLESS CULTURE, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие и INTERREG V-A „Greece-Bulgaria 2014-2020“ 27.11.2020

2021

Антон Генов

Д. Спасова

А. Ифандиев

Международной научно-практической конференции „География: развитие науки и образования“ LXХIV Герценовские чтения, 21-23 апреля 2021 г. на факультете географии РГПУ им. А.И. Герцена.Санкт-Петербург.

Васил Марков

Антон Генов

Д. Спасова

Ancient rock-cut monuments from western Anatolia and southeastern Bulgaria. Cappadocia and Cappadocians in the Hellenistic, Roman and Early Byzantine periods An international video conference on the southeastern part of central Anatolia in classical antiquity. Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey, 2020. Online

Светлана Христова

Международна конференция на Европейската социологическа асоциация „Sociological Knowledges for Alternative Futures” Онлайн, Барселона, 30.09.2021-3.10.2021

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАРИ

Ноември 2019 г., Изнесен студентски научно-практически семинар на катедрите „Културология“ и „Телевизионно, театрално и киноизкуство“, организиран по проект „Академия по изкуствата II“. Научни ръководители: проф. д.н.к. Васил Марков, гл. ас. д-р Димитрия Спасова, гл. ас. д-р Антон Генов, гл. ас. д-р Биляна Топалова, д-р Жана Пенчева.

Цел:

 • Теренно проучване,
 • Заснемане на видео материали,
 • Създаване на документални филми за с. Тешово, Гоцеделчевско.

Ноември 2018 Изнесен студентски научно-практически семинар, организиран по проект „Академия по изкуствата“

Цел: Да запознае студентите с археологически обекти и музеи в Пловдив:

 • Античния театър,
 • Архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив“,
 • Регионалния етнографски музей,
 • Регионалния археологически музей,
 • Десетото издание на фестивала „Дефиле на младото вино“.

14 декември 2017 г., Първи университетски семинар с блогъри и влогъри „Вдъхновение за успех!”

Семинарът е организиран от група студенти от специалност „Култура и медии“ с основната цел популярни в България блогъри и влогъри да споделят професионалните си успехи и амбиции и да предложат успешни стратегии, които да бъдат от полза, вдъхновение и мотивация на стартиращите в тази област студенти. В семинара се включиха Снежана Атанасова, Антоанет Пепе, Милица Стоянова, Ивана Александрова, Петя Пандулева, Калина Николова, Павел Колев и Цветина Цолова, Христо Стефанов.

Семинарът е организиран с подкрепата на катедра „Културология” и Факултета по изкуства. Научен ръководител гл. ас. д-р Димитрия Спасова.

Ноември 2017 г., Изнесен студентски научно-практически семинар, организиран по проект „Лятна академия по изкуствата II“

Цел: Да запознае студентите с:

 • Мегалитното светилище „Градището“ – едно от значимите мегалитни светилища на територията на Западните Родопи, откритие на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури към ЮЗУ „Неофит Рилски“,
 • Архитектурния резерват с. Долен, възрожденската църквата „Св. Никола“ – паметник на културата с местно значение и мегалитно светилище „Марков камък“ – откритие на Университетския научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури към ЮЗУ „Неофит Рилски“,
 • Римския град Никополис ад Нестум,
 • Църквата „Св. Троица“ в Банско и Постоянната иконна изложба, представяща образци от Банската художествена школа.

Научни ръководители: проф. д.н.к. Васил Марков, гл. ас. д-р Димитрия Спасова, гл. ас. д-р Антон Генов.

Март 2017 г., Изнесено обучение на студенти от катедра „Културология“, специалности „Култура и медии“, „Култура и културен туризъм“, „Културология и културен мениджмънт“, първи курс, в Лешко и Стара Кресна, обл. Благоевград.

2016 г., Практически семинар по История на българската култура

Практическото семинарно упражнение на студентите от четвърти курс на специалност „Културология“ по дисциплината „История на българската култура през ХХ век“ с ръководител д-р Жана Пенчева се проведе на 13 април 2016 г. В гр. Кюстендил студентите посетиха:

 • Художествената галерия „Владимир Димитров-Майстора“ в гр. Кюстендил и се запознаха с живота и творчеството на уникалния български художник;
 • Средновековната църква „Св. Георги“;
 • Възрожденската църква „Успение Богородично“;
 • Построената през 1934-1936 г. църква „Св. Мина“.

В рамките на семинара студентите от специалност „Културология“ имаха възможност на практика да проследят развитието на българската църковна архитектура през основни етапи на нейното развитие.

Ноември 2016 г., Изнесен студентски научно-практически семинар на тема „Сакрални центрове и светилища на Древна Македония и Епир“

Цел: Да запознае студентите с:

 • Некромантионът,
 • Светилището на Зевс в Додона,
 • Гробницата на Филип Македонски,
 • Археологическия музей в Йоанина,
 • Византийския и археологическия музей във Верия,
 • Манастирите Панагия Сумела и Св. Йоан Кръстител.

Научни ръководители: проф. д.н.к. Васил Марков, гл. ас. д-р Александър Порталски, гл. ас. д-р Димитрия Спасова, ас. Антон Генов.

Ноември 2015 г., Изнесен студентски научно-практически семинар на тема „Светилища и оракули в Древна Гърция“

Цел: Да запознае студентите с:

 • Светилището на Зевс в Дион, включващо храмовете на Зевс, Деметра и Изида, храмът на Афродита,
 • Археологическия музей в Дион,
 • Средновековния замък Платамон,
 • Скалния параклис „Св. Параскева“ в долината Темпи,
 • Археологическия обект Делфи, включващ храма на Аполон; делфийския театър, съкровищниците, делфийския стадион, Толоса и археологическия музей, микенското селище Димини,
 • Микенското селище Димини.

В рамките на семинара беше заснет едноименният филм, достъпен на https://www.facebook.com/watch/?v=992971370796055

Научни ръководители: проф. д.н.к. Васил Марков, гл. ас. д-р Александър Порталски, ас. д-р Димитрия Спасова, докторант Антон Генов.

 

Ноември 2014 г., Изнесен студентски научно-практически семинар на тема „Археологически паметници в Северна Гърция“

Цел: Да запознае студентите със значими археологически паметници на територията на съвременна Северна Гърция:

 • Руините на Пела – столица на Древна Македония по времето на Филип II и Александър Велики,
 • Археологическия музей Пела,
 • Солун – църквата „Св. Димитър” и Археологическия музей,
 • Амфиполи – Археологическия музей, Южната порта на полиса и Дървения мост от времето на Александър Македонски. Предвидена беше и среща с археолога и проучвател на Амфиполи д-р Катерина Перистери,
 • Серес – Археологическия музей.

Научни ръководители: проф. д.н.к. Васил Марков, ас. д-р Димитрия Спасова, докторант Антон Генов.

 

Ноември 2013 г., Изнесен студентски научно-практически семинар на тема „Стари български столици“, финансиран по проект „Национален студентски фестивал на изкуствата 2013” и научноизследователски проект на катедра „Културология”.

Цел: Да запознае студентите с:

 • Старите български столици – Националения историко-археологически резерват „Плиска”, Преслав, Търново,
 • Националния историко-археологически резерват „Мадара”,
 • Експозициите на Археологическия музей „Рашо Рашев“ в Плиска, Археологическия музей „Велики Преслав“, Регионалните исторически музеи в Шумен и Велико Търново.

Научни ръководители: проф. д.н.к. Васил Марков, ас. д-р Димитрия Спасова, докторант Антон Генов.

Май 2013 г., Изнесен студентски научно-практически семинар на тема „Долината на тракийските царе“, финансиран по проект „Национален студентски фестивал на изкуствата 2013” и научноизследователски проект на катедра „Културология”.

Цел: Да запознае студентите с:

 • Древнотракийското наследство в Долината на тракийските царе,
 • Експонираните в Историческия музей – Казанлък и Регионалния, исторически музей в Стара Загора движими паметници на културата и Музей на религиите „Ески Джамия“.

Научни ръководители: проф. д.н.к. Васил Марков, ас. д-р Димитрия Спасова

 

Април 2013 г., Изнесен студентски научно-практически семинар на тема „Мегалитната култура в Източни Родопи“

Цел: Да запознае студентите с:

 • Мегалитни светилища и гробници в Татул, Перперикон и Александрово,
 • Експозицията на Регионалния исторически музей в Кърджали.

Научен ръководител: ас. д-р Димитрия Спасова

Ноември 2012 г., Изнесен студентски научно-практически семинар в Сандански и Мелник, финансиран по научноизследователски проект на катедра „Културология”.

Да запознае студентите с:

 • Късноантичните паметници в Сандански,
 • Архитектурно-исторически резерват Мелник,
 • Роженски манастир.

Научен ръководител: ас. д-р Димитрия Спасова