Китова Ирина, участие в Международен научен семинар Knowledge and the Beginning of film, в рамките на Проект: Knowledge Exchange and Academic Cultures in the Humanities, Europe and the Black Sea Region, funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 734645.


Камбурова Клавдия, Кръгла маса, Сандански, програма КИННПОР, 16.11.2019,пленарен доклад, съавтор гл. ас. д-р Крум Иванов.


Китова Ирина, научна конференция „Драматични и ценностни модели в образованието по философия”, 10-11.05.2019, ЮЗУ, Благоевград, участие с доклад.


Китова Ирина, Международен научен семинар „Knowledge and the beginning of film, 16-17.04.2019; ЮЗУ, Благоевград, участник и координатор на докторантското участие от КТТКИ.


Китова Ирина, научна конференция „Фентъзи, хорър… и изкуствен интелект“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, 5.12.2019 г., участие с доклад, автор.


Трифонов Станимир, Международен летен семинар по български език и култура, юли, 2019 г. ,Великотърновски университет „Св .Св. Кирил и Методий”, цикъл лекции и доклад.


Дилкова Биляна,“Inscriptions of the university theatre in the territory. Economic educational, cultural, political and social aspects”, 02–03.03.2018. Кралски университетски театър, доклад „Учебният театър на ЮЗУ – минало и перспективи за развитие”.


Топалова Биляна, научна конференция ,2018 г. „Дизайн & приложни изкуства“, пленарен доклад „Тенденции във филмовия плакат“, Национална художествена академия, София, 03 – 17.03.2018 г.


Трифонов Станимир, 41 Международен летен семинар по български език и култура, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново, 16.07 – 5.08.2018 г.


Трифонов Станимир, участие в Кръгла маса на тема „Културен туризъм”, под егидата на Министерство на туризма и Министерство на културата, Разград , 06.2018 г.