• (BG05M2OP001-2.013-0001) Студентски практики- фаза-2

Период на провеждане13.01.2020 – 12.05.2023 г.

Форма на участие: академичен наставник

Финансиран от: ОП НОИР

Бюджет: 46000000,00 лв.

  • (RP-B1/19) Академия по изкуствата II

Период на провеждане18.03.2019 –  01.12.2019 г.

Форма на участие: участник

Финансиран от: ЮЗУ „Неофит Рилски“

Бюджет: 5500,00 лв.

  • (ННП-КИННПОР) Културно историческо наследство, национална памет и обществено развитие

Период на провеждане04.12.2018 – 04.12.2021 г.

Форма на участие: експерт

Финансиран от: МОН

Бюджет: 4000000,00 лв.

  • (RP-BG/18) Академия по изкуствата

Период на провеждане15.03.2018 – 01.12.2018 г.

Форма на участие: участник

Финансиран от: ЮЗУ „Неофит Рилски“

Бюджет: 5500,00 лв.

  • (MIS CODE 1871) "Integrating Bulgaria-Greece cross-border significanc"

Период на провеждане: 30.11.2017 – 29.11.2019 г.

Форма на участие: експерт

Финансиран от: Европейска програма за териториално сътрудничество

Бюджет: 2575565,63 лв.