• Йорданов, С. „Художественотворчески център за старинна музика и фолклор“. Финансираща организация: ЮЗУ „Неофит Рилски“. 19.03.2019–30.11.2019 г. Експерт художественотворческа дейност
  • Янева, Анелия. Член на проект „Национален студентски фестивал“ – 2016 – проект на Югозападния университет „Неофит Рилски“ със самостоятелен танцов спектакъл „Обичам с френско очарование и английска изтънченост“ – сценарий и режисура Анелия Янева, игран в Благоевград, Созопол, София
  • Янева, Анелия. Член на проект „Национален студентски фестивал“ – 2017 – проект на Югозападния университет „Неофит Рилски“ със самостоятелен танцов спектакъл „Танцуваме по българска естрада“ – сценарий и режисура Анелия Янева, игран в Благоевград, Созопол, София
  • Янева, Анелия. Член на проект „Национален студентски фестивал“ – 2018 – проект на Югозападния университет „Неофит Рилски“ със самостоятелен танцов спектакъл „Испански страсти“ – сценарий и режисура Анелия Янева, игран в Благоевград, Созопол, София
  • Янева, Анелия. Член на проект „Национален студентски фестивал“ – 2019 – проект на Югозападния университет „Неофит Рилски“ със самостоятелен танцов спектакъл „Мюзикълни импресии“ – сценарий и режисура Анелия Янева, игран в Благоевград, Разград, София, Стара Загора
  • Янева, Анелия. Член на проект „Национален студентски фестивал“ – 2020 – проект на Югозападния университет „Неофит Рилски“ със самостоятелен танцов спектакъл „От кан-кан до сиртаки“ – сценарий и режисура Анелия Янева, игран в Благоевград