Бакалавърска програма „Електронни технологии в музиката“ – писмен държавен изпит

Бакалавърска програма „Електронни технологии в музиката“ – практико-приложен държавен изпит

Магистърска програма „Звукорежисьор за електронни медии и филмово производство“ – 2 семестъра

Магистърска програма „Звукорежисьор за електронни медии и филмово производство“ – 4 семестъра

Магистърска програма „Музикално възпитание и обучение“

Магистърска програма „Музикален инструмент или пеене с ръководство на вокални и инструментални формации“

Магистърска програма „Музикално възпитание и обучение“ – практически изпит в училище

Бакалавърска програма „Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)“ – практико-приложен държавен изпит

Бакалавърска програма „Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)“ – устен държавен изпит

Бакалавърска програма „Педагогика на музикалното изкуство“ – практико-приложен държавен изпит

Бакалавърска програма „Педагогика на музикалното изкуство“ – устен държавен изпит

Бакалавърска програма „Изпълнителско изкуство – поп и джаз“ – практико-приложен държавен изпит

Бакалавърска програма „Изпълнителско изкуство – поп и джаз“ – устен държавен изпит

Бакалавърски програми „Педагогика на музикалното изкуство“, „Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)“, „Изпълнителско изкуство – поп и джаз“, „Електронни технологии в музиката“ – защита на дипломна работа