Бакалавърска програма „Електронни технологии в музиката“ – указания за провеждане и критерии за оценяване на практико-приложен държавен изпит, защита на дипломна работа и писмен държавен изпит

Бакалавърска програма „Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)“ –  указания за провеждане и критерии за оценяване на практико-приложен държавен изпит, защита на дипломна работа и писмен държавен изпит

Бакалавърска програма „Педагогика на музикалното изкуство“ –  указания за провеждане и критерии за оценяване на практико-приложен държавен изпит, защита на дипломна работа и писмен държавен изпит

Бакалавърска програма „Изпълнителско изкуство – поп и джаз“ – указания за провеждане и критерии за оценяване на практико-приложен държавен изпит, защита на дипломна работа и писмен държавен изпит

 

Магистърска програма „Звукорежисьор за електронни медии и филмово производство“ – 2 семестъра

Магистърска програма „Звукорежисьор за електронни медии и филмово производство“ – 4 семестъра

Магистърска програма „Музикално възпитание и обучение“

Магистърска програма „Музикален инструмент или пеене с ръководство на вокални и инструментални формации“

Магистърска програма „Музикално възпитание и обучение“ – практически изпит в училище